Aktivitetsbanan börjar bli klar - ung och gammal kan komma och testa sina fiskfärdigheter

Fiskkännedom – en tavla med fisknamn samt krokar för fiskar och vikter. Tavlan används för att lära ut hur 11 vanliga fiskar ser ut samt tyngsta fångade fisken i havet.Här kan både ung och gammal utmana varandra till att vem som har mest fiskkunskap, dels lär man sig fiskarnas namn och utseende men också storleksförhållanden och maxvikten på fångad fisk i havet.

Angöra en båt – en bock med tre olika fastsättningssystem för rep, där man kan lära sig tre olika sätt att angöra en båt vid brygga. Tanken är att man vid den här stationen ska träna på pålstek, halvslag, halvslag om egen part, skotstek och råbandsknop.

Snabba fiskar – spring i kapp med en fisk – hur långt kommer du i jämförelse med en fisk på 5 sekunder. Fiskar hänger i en tross på olika avstånd från startplatsen beroende på hur långt de kommer på 5 sekunder. Ett tidtagarur meddelar när du sprungit 5 sekunder

Remma en farled – med hjälp av kardinal och lateralmärken ska man remma en farled från hamn A till hamn B, där det också finns fyrar.  Ett sjökort över skärgården finns uppsatt på en vägg och på ett bord finns ett fiktivt sjökort med en farled. Det finns ett antal kardinal och lateralmärken till förfogande och dessa ska placeras ut längs med farleden. I instruktionsbladet finns en facit att jämföra med

Fem djur i skärgården – känn i holken och gissa vilket djur, öppna holken och lär dig mera om djuret.

Inne i holken finns skinn av olika djur.  Man sticker in handen i hålet i holkens botten och känner på skinnet på holkens bakvägg – sen ska man gissa vilket djur som man känner på. Inne i holkarna finns skinn av lake, gädda, säl, får och älg samt en presentation av dessa.  Man kan öppna holken för att läsa presentationen samt för att se på skinnet man just känt på.

Casting – torrkasta med kastspö mot måltavla – här kan större grupper tävla mot varandra.

Nere vid stranden har en måltavla byggts av sand och småsten. Det är mitten i denna tavla man ska sikta på. Beroende på färdighet så kan man stå på olika avstånd från måltavlan.

Fågelkunskap – sätt dig och lär känna skärgårdsfåglarna vid Granösund. Vi har även vettar i vattnet, ifall att antal levande fåglar i vattnet runt Granösund skulle vara få till antalet.  Vid strandboden finns en station med ett par fältstolar, en kikare, fågelböcker på finska och svenska. Där kan man sätta sig och iaktta fågellivet. I vassen placerar vi även ut vettar för att alla ska ha en chans att se fåglar.