Lyfta fram fisk och fiskerelaterad kultur genom hantverk och undervisning i skärgårdsmiljö på ett mångsidigt sätt. För att öka kontaken och kunskapen om dagens yrkesfiske är projektets strävan att stärka traditionell användning och nytänkande inom tillvaratagning och förädling av fisk och fiskrelaterade hantverk. En viktig del av projektet är att öka antalet aktiviteter för barn och barnfamiljer med fisktema för att få dem att förstå att fisk är mer än fiskpinnar. På så vis förs kulturarvet vidare till följande generationer.

Fisket förr och nu - ett projekt inom kustaktionsgruppen.