FISKET SOM NÄRING 2010-2011

Projektets syfte är att åskådliggöra fisket som näring och hur man hanterar fisken. Hur och till vad den används. Genom att konkret visa och även låta publiken delta i fiskhanteringen  är vår målsättning att öka intresset för fisken samtidigt som vi även visar hur  en skärgårdsbo levde och livnärde sig förr.Granösunds fiskeläge utgör ett sevärt kulturarv och förtjänar att bli känt bland allmänheten och få ökat antal besökare.

SIKFISKETS DAG 13 AUGUSTI 2011
Den 13 augusti arrangerades sikfiskets dag på Granösunds fiskeläge i Södra Vallgrund. Temat för tillfället var nytt möter gammalt.  Traditionell sikröra från Replot gjordes av köksmästare Bertel Lindvik. Det finns lika många varianter som tillverkare, dagen till ära hade Lindvik gjort två olika varianter – en med gravad sik och en med både gravad och rökt sik. m, Andra ingredienser smetana, som ger syrligheten, hackade ägg, gul och rödlök. Smakprov på två olika sikrörorna på hembakt rågbröd var det många som gillade. Diskussionen gick varm om ingredienser och smaker.Från rökugnen mellan fiskarbastun och skötbåthuset spred sig ljuvliga dofter av rökt sik. Många väntade otåligt på att den första rökugnen skulle bli klar. Siken eftersaltades och första omgången hann aldrig få ligga tillräckligt länge i saltlagen innan provsmakningen började.

Invid fiskarbastun satt Kaj Nykvist och monterade nät. Även repslagningen väckte diskussioner och frågan som väcktes var - hade man tidigare haft dragmaskin vid tillverkning av rep i skärgården eller inte.
Kvarken sushi, ett sätt att väcka intresset för sushi av finländska fiskarter. Projektet drivs av Dynamo och Björn Helsing var och delade ut smakprover, man hade möjlighet att smaka på sushi av gädda, sik och strömming.  Gäddans konsistens passar bra till sushi.  Först fryses gäddan ett par dagar för att sedan skivas i tunna skivor. Istället för ris används korngryn och de kokas med äppelvinäger – men inte för länge. Korngrynen har en klibbig konsistens. Wasabin var utbytt mot pepparrot.
Barnen hade eget program i lekbåten, som dagen till ära hade en björk som segel. I båten fick barnen, under handledning av Anne Backels, saft och röda vinbär, de ritade med gammaldags kolkritor olika teckningar som de sedan hängde upp i björkens grenar. De flesta ritade en båt.
Antal besökare på dagen var ca 150.
Totala antalet besökare på området under år 2011 var 913.

TEMADAGAR FÖR GRUNDSKOLAN 2011
Målet med temadagarna är att åskådliggöra fisket som näring, hantering av fisk och få lära sig om skärgårdskulturen, alltså hur man levde för 100 år sedan i skärgården.  I mitten av april 2011 erbjöds alla svenskspråkiga lågstadier i Korsholms kommun möjligheten att vara med på en sikfiske temadag vid Granösunds fiskeläge.
Grundstommen i temadagarna var att barnens skulle få pröva på, känna, hantera samt smaka på. I rökugnen röktes sik som sedan serverades på hembakt rågbröd, även smakprov på sikröra serverades på rågbröd.

Norra Korsholms skola årskurs 3, 22 elever 31.8, Helsingby skola, årskurs 1-6, 52 elever 7.9, Kvevlax skola 8.9, 19 elever, Övningsskolan/ Tölby-Vikby, 56 elever skola 13.9 Korsholms gymnasium/Schweiziska utbytesstuderande, 25 elever 27.9

De skolor som var på väg till Granösund på en 3-5 timmar lång siktemadag uppmanades att på förhand ta upp olika fiskemetoder och fiskkännedom utgående från http://www.ahven.net/undervisningsmaterial.

INFORMATIONSTAVLA
En informationstavla med karta över området har producerats av projektet, i juni 2011 sändes en offertförfrågan ut till tre potentiella utförare, när tiden hade gått ut för offertsvaret hade inga svarsofferter inkommit. Offerten skickades till 3 nya och alla svarade inom 2 veckor med en offert. Av dem valdes Theresa Norrgård som utförare av informationstavlan. I september kom den från tryckeriet. Tavlan placerades på väggen till vedlidret.

2010

MÖRT OCH STRÖMMINGSFISKETS DAG 15 AUGUSTI 2010
Köksmästaren Tom Loukomies visade hur man tillreder fiskbullar och fiskbiffar av mört, smakprov gavs åt besökarna. Alla som smakade blev positivt överraskade av den goda smaken och var ivriga att ta reda på hur de tillreddes.
Föreningens eget folk visade exempel på hantering av strömming. Det gälades, saltades och halstrades strömming på traditionellt vis och smakprov delades ut. Det fanns även möjlighet att bekanta sig med olika hantverk under dagen såsom nätbygge och bindning av nät.
Den som önskade fick även slå ett rep åt sig.
För de unga fanns det lekbåt att leka i samt möjlighet att stifta bekantskap med både får och getter.
Dagen ingick som en aktivitet i världsarvsdagarna år 2010.
Antal besökare var ca 200. Tidningen BYA - NYTT, med Victoria Sten som reporter, gjorde ett fint reportage om dagen.

Den 15.9.2010 deltog 33 elever från Norra Korsholms skola i en temadag. Eleverna fick lära sig gäla och halstra strömming. Strömmingen fick de äta på hembakt rågbröd. De fick även slå ett rep som de fick ta med till skolan och till allra sist fick de alla varsin bok nämligen ”Replot brobok”. I den kan de läsa om samfärdsel till och från skärgården fram till dess bron blev klar, augusti 1997.
De blev även guidade runt i stugorna på området.

Totalt antal besökare under år 2010 blev 900 stycken.