FISKET SOM NÄRING 2010-2011

Projektets syfte är att åskådliggöra fisket som näring och hur man hanterar fisken. Hur och till vad den används. Genom att konkret visa och även låta publiken delta i fiskhanteringen  är vår målsättning att öka intresset för fisken samtidigt som vi även visar hur  en skärgårdsbo levde och livnärde sig förr.Granösunds fiskeläge utgör ett sevärt kulturarv och förtjänar att bli känt bland allmänheten och få ökat antal besökare.

 

2010

MÖRT OCH STRÖMMINGSFISKETS DAG 15 AUGUSTI 2010
Köksmästaren Tom Loukomies visade hur man tillreder fiskbullar och fiskbiffar av mört, smakprov gavs åt besökarna. Alla som smakade blev positivt överraskade av den goda smaken och var ivriga att ta reda på hur de tillreddes.
Föreningens eget folk visade exempel på hantering av strömming. Det gälades, saltades och halstrades strömming på traditionellt vis och smakprov delades ut. Det fanns även möjlighet att bekanta sig med olika hantverk under dagen såsom nätbygge och bindning av nät.
Den som önskade fick även slå ett rep åt sig.
För de unga fanns det lekbåt att leka i samt möjlighet att stifta bekantskap med både får och getter.
Dagen ingick som en aktivitet i världsarvsdagarna år 2010.
Antal besökare var ca 200. Tidningen BYA - NYTT, med Victoria Sten som reporter, gjorde ett fint reportage om dagen.

Den 15.9.2010 deltog 33 elever från Norra Korsholms skola i en temadag. Eleverna fick lära sig gäla och halstra strömming. Strömmingen fick de äta på hembakt rågbröd. De fick även slå ett rep som de fick ta med till skolan och till allra sist fick de alla varsin bok nämligen ”Replot brobok”. I den kan de läsa om samfärdsel till och från skärgården fram till dess bron blev klar, augusti 1997.
De blev även guidade runt i stugorna på området.

Totalt antal besökare under år 2010 blev 900 stycken.